ÅrsmøteStyret til SAIFF innkaller alle medlemsorganisasjoner og grupper til frivillighetssentrals Årsmøte 2018. 

Årsmøtet skal behandle saker som årsmelding, regnskap 2017, budsjett 2018, aktivitetsplan 2018 og valg av nytt styre. 

Årsmøtet skal holdes tirsdag, 23.januar 2018 kl. 17.30-20.00 på møterommet i SAIFF.