Velkommen til Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler.

Formål

Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds- og samfunnsaktører.
Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene.
Å sikre muligheter for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene.
Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene.
Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger.
Være et felles talerør for medlemssentralene.

Vedtekter

Vedtektene for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 6. september 2016. Gå til vedtektene.

Register over alle landets frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler administrerer register over alle frivilligsentraler i landet. Det er sentralene selv som oppdaterer sine data i registeret.

Det er 427 sentraler i drift i dag.

Gå til liste over sentralene.