Sagene Intrenasjonale og Flerkulturelle Frivillightssentrals (SAIFF) styre består av 11 medlemmer fra 10 medlemsorganisasjoner i 2017. Alle styremedlemmene er frivillige. 

 

Anna Opland Stenersen, Scenelusa Produksjoner, Styreleder,

Rosmary Benavides, Pachakuti Bolivianske dansegruppe, Styremedlem,

Ali Fouikri, Bydel Sagenes ungdomsrepresentant, Styremedlem,

Hussein Ali Hussein, Sagene Kultur og Aktivitetssenter (SKAS), Nestleder,

Maria Lopez, Vinculos spanskspråklig kvinnegruppe, Styremedlem,

Bjørn Bjørnsen, Felleskap og respekt, Styremedlem,

Farah Shire, City Folk, Styremedlem,

Mari Andersen, Scenelusa Produksjoner, Styremedlem

Alizamin Jafarlig, Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening- NAYO, Styremedlem,

Sakariye Abdullahi, Somaliske Studentforening, Økonomi ansvarlig

 

SAIFFs styre møter 7 ganger i året og engasjementet er høyt på alle møtene. Styremøtet har ”åpent kvarter”, og frivillighetssentralen får mange gjester fra både bydel og prosjekter utenom, som inspirer styret til videre arbeid.