Dyrking — samarbeid, glede og fellesskap

parsellprosjektet 2017

SAIFF er en frivillighetssentral med røtter i alle verdensdeler som forsterker sitt solidaritets- og naboskapsarbeid med dyrking i alle ledd. Praktisk innsikt i naturens kretsløp kombineres med lek og sosiale møter på tvers av ulike språk, kulturer og generasjoner.

Beskrivelse av tiltaket — bakgrunnenParsellprosjektet tar utgangspunkt i SAIFFs visjon om et godt lokaldemokrati og hvordan man sammen kan bidra og ta ansvar for sitt nærmiljø. SAIFF står for Sagene Internasjonale og Flerrkulturelle Frivillighetssentral. Den ble stiftet i 2008 og eies av 23 medlemsorganisasjoner/grupper som har solidaritetsarbeid som et felles grunnlag. I begynnelsen var perspektivet internasjonalt men for to år siden ble det en justering i visjonen — med større vekt på lokal innsats og stedet hvor SAIFF har sine lokaler på Arne Gjestis plass med Sagene Samfunnshus som nærmeste nabo. De lokale beboere er i større grad blitt involvert som målgruppe for aktivitetene. I tillegg deltar SAIFF fast i flere store festivaler hvert år. Den største er Stemmer fra Sagene som arrangeres i mai/juni. Her stiller det mellom 50 og 60 frivillige. I tillegg er de faste gjester på Bydelsdagene i Sagene.