SAIFFs tur i sommer 2018

SAIFF i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner SKAS og BU arrangert et stort og vellykket samarbeidsprosjekt 12.august 2018. Arrangørene leid 2 dekksbuss og tok 80 SAIFFs fast brukere, barna og unge, kvinner og jenter, noen få men?, aktive frivillige og ildsjeler fra nabolaget med oss til fornøyelsesparken i Liseberg, Sverige! 

SAIFF arrangert et stort fellesmøte med frivillighetssentrals fastbrukere, aktive frivillige, ildsjeler, foreldre fra nabolaget onsdag 4.juli i SAIFFs lokaler. Målet til møtet var å høre på hva SAIFFs brukere ønsker frivillighetssentralen arrangerer for dem i sommer, ferien. Deltakere ønsket nedenfor turer:

 - Bø sommerland.

- Dyreparken i Kristiansand

- Liseberg fornøyelsesparken i Sverige,- Tøyenbadet, Hovedøya, osv.

Liseberg fornøyelsesparken fikk fleste stemmer og det ble valgt.

Innkallingen til møtet var gjort med SAIFFs facebook side, plakater og meldinger. Mange dukket opp på møtet og alle de som ønsket å være med turen skrev sitt navn og antall barna sine i listen. Vi også skrev navn til andre familier som hørt om møtet etterpå og kom personlig til SAIFFs kontor for å registrere seg i turen. Det var mer enn 140 person i listen.


80 fra listen av mer enn 140 person fikk mulighet å være med på Liseberg turen. Vi følget rekkefellen på listen (1,2,3,4...) og ingen ble diskriminert på grunn av etnisitet, religion, tilknytning, nettverk, bidrag til SAIFFs prosjekter, hit og ditt, osv. Vi er trist at vi ikke kunne ta med alle som var på ventelisten på grunn av begrenset midler. Takk for forståelsen!. Vi håper de blir med på SAIFFs neste turer.


Det var meget gøy for barne, unge og deres foreldre (kun en foreldre i familien var med) å vare med på turen til Liseberg tivoli!