Byttebod – en sosial skulptur for formidling av delingskultur i hverdagen.

 

Hva er en byttebod?

 

En byttebod er et sted, hvor man kan levere ting som ikke trengs mer og andre kan se om de finner noe de trenger for øyeblikket.

 

Nesten alle har ting som ikke er i bruk mer og som det ville være synd å kaste. Hvorfor ikke heller lage en overraskelse for en annen? Det er gøy å få noe i gave og det kan også gi en god følelse å gi noe til andre. Og alt i alt vil det være til og med bærekraftig å levere ting i en byttebod.

Bytteboden skal bli et lavterskeltilbud i nabolaget som gir mulighet til å samle positive erfaringer som er veldig nyttig og motiverende for alle deltakere og brukere for å forbedre egen holdningen rundt gjenbruk og reduksjon av avfallsmengde, men også med hensyn til medmennesker som har behov for hjelp i hverdagen.

En byttebod er et virkningsfullt verktøy rundt delingskultur, tilbyr alternativer til konvensjonelt konsum, hjelper å spare ressurser og bidrar til å spare penger. Delingskultur har både økologiske og sosiale formål. Derfor inviterer og inkluderer prosjektet mennesker som har lyst til å engasjere seg i et bærekraftig prosjekt, men også mennesker som har behov for å få noe gratis på grunn av lav inntekt.

Bytteboden står i offentlig rom og er tilgjengelig for alle, barn, unge og eldre.

Prosjektet blir gjennomført med hjelp av grønne midler 2017 i Bydel Sagene.

Initiativtaker: 
Jürgen Breiter
urban kurator | diplom ingeniør (fagrettning arkitektur)
ideer og strategieutvikling for bærekraftig byliv,
corporate social responsibility og sosialt entreprenørskap

Samarbeidspartner:
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF)

Regler for bytteboden

En byttebod er et sted hvor du kan levere ting, som ikke trengs mer, og andre kan se om de finner noe de trenger for øyeblikket.
Det er bra for miljøet og gleder dine medmennesker.

 

Hva kan leveres i en byttebod?
- for eksempel leketøy, bøker, pyntegjenstander eller husholdningsvarer
- ting som er i god stand og kan være til nytte for noen andre

Hva er viktig å ta vare på?
- Legg ting i bytteboden på en slik måte at det ser fin og ordentlig ut, som i en liten butikk.
- Det skal ikke stå noe på gulvet eller rundt boksen.
- Pass på at tingene du leverer ikke er farlig på noen måte. Bytteboden er tilgjengelig for alle, også barn! Det er derfor viktig å ikke legge skarpe eller spiss gjenstander, farlige eller skadelige ting eller provoserende bilder eller tekster i bytteboden.

Hvordan kan jeg bidra til prosjektet?
- Du kan passe litt på og rydde litt hvis bytteboden ikke ser ordentlig ut, hvis det er søppel der eller noe er ødelagt eller på annet vis ikke egner seg for å gi videre i et bytteprosjekt på grunn av at det er farlig eller provoserende.
- Du kan støtte byttebodtanken ved å forklare ideen til dine naboer.

 

Artikler om Bytteboden i media:

Vårt Oslo: I bytteboden på Sagene kan du levere ting du ikke trenger, og ta med deg noe nytt — døgnet rundt

Nordre Aker Budsktikke: Kanskje finner du noen skatter i bytteboden?