FogRlogo

Om oss:

Fellesskap og Respekt er en årlig kulturell, politisk og sosialt markering med hensikt om å skape økt forståelse og brobygging mellom mennesker i det norske samfunnet. Denne markeringen har tatt plass på Gråbeinsletta, parken ved Samfunnshuset på Sagene siden 2012 og har resultert i et samarbeid mellom flere og flere frivillige hvert eneste år.

Fellesskap og Respekt anser dialog og samhandling som viktig i dette arbeidet. Derfor tar vi sikte på å tilrettelegge møteplasser, blant annet gjennom musikk, dans, appeller, mat, litteratur, standvirksomhet og aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Etter den tragiske terrorhandlingen 22.juli 2011 gikk partiet Rødt og en gruppe frivillige sjeler sammen i Sagene Bydel og lagde en antirasistisk markering for å styrke solidaritet i det norske samfunnet. Hensikten var å lage møteplasser der folk kunne stå sammen mot rasisme og diskriminering av medmennesker. En frivillighetsorganisasjon ble født kalt "Fellesskap og Respekt».

Aktiviteter:

Markering 2012:

Den første markeringen var veldig enkel med noen få mennesker fra nærmiljøet som holdt appell og serverte marokkansk te.
Markeringen ble støttet av Rødt Oslo.

Markering 2013:

Vi hadde salg av grillmat, kaffe/te og kaker. Det var appeller, stand og underholdning i parken. Eventyrstund med barn i telt og tegneverksted. Mange frivillige fra nærmiljøet var med.
Markeringen ble støttet av Rødt Oslo.

Markering 2014:

Opplegget var ganske likt som sist. Vi hadde salg av grillmat, kaffe/te og kaker. Det var appeller, stand og underholdning. Men tilbudet for barneaktiviteter ble utvidet til eventyrstund, tegne verksted, hennamaling og ansiktsmaling. Vi hadde fått med både kirken og moskeen til å holde appell. Thor Olsen barnehage fra nærmiljøet stilte opp med sitt personell til ansiktsmaling. Og ikke minst fikk vi en egen DJ.
Markeringen ble støttet av Rødt Oslo og Fagforbundet Pleie og Omsorg.

Markering 2015:

Opplegget for markering 2014 ble ganske vellykket og vi kjørte samme opplegg med mat og underholdning, men utvidet barneaktivitetene med hoppeslott. Eventyr ble fortalt på somalisk, norsk og persisk. På scenen fikk publikum høre en historie om en papirløs jente på persisk og norsk. Markeringen ble en stor suksess og vi delte ut hvite roser til alle som deltok. Siden det var valgkampår, fikk lokale politikere muligheten til å holde appell også.
Markeringen ble støttet av EMI, Fagforbundet Pleie og Omsorg, bydel Sagene, Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo.

Markering 2016:

Slutten av 2015 ble Fellesskap og Respekt registret som en frivillig organisasjon. Vi jobbet med å utvikle en logo og jobbet aktiv med å rekruttere flere organisasjoner til markeringen. Arbeidsfordelingen ble tydelig fordelt mellom oss. På scenen ble det arrangert en time med politisk debatt. Debattdeltakere var ungdom fra politiske partier. Eventyr på norsk og pashto ble fortalt. Barneaktivitetene ble kjørt som sist. Men på scenen fikk vi inn nye kulturinnslag som magedans.

Markeringen ble støttet av Fagforbundet Pleie og Omsorg, Fagforbundet Barn og Oppvekst, Fagforbundet Sunnaas og Oslo Universitetssykehus, Bydel Sagene og Film og teaterteknisk forening og FriFond.

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/Fellesskap-og-Respekt-251553421696505/