Scenelusa Produksjoner

ScenelusaProduksjoner

Om oss:

Mari Andersen, Anna Opland Stenersen og Marte Røyeng utgjør Scenelusa produksjoner,
som driver frivillighetsbaserte musikalprosjekter med barn og unge.

Gjennom musikalene ”Rottefangeren” (2012) og ”Generasjon Lykke” (2013), og den
eksperimentelle teaterproduksjonen ”svart hav / hvitt skum: Den Lille Havfruen” (2016)
har Scenelusa produksjoner erfart hvordan gratis og lavterskel teatertilbud for barn og
unge skaper vennskap, fremmer mestring og gir deltakerne en mulighet til å påvirke
samfunnet de er en del av.
 
Aktiviteter:

Rottefangeren

ROTTEFANGEREN er en nyskrevet musikal med originalkomponert musikk, fremført på
Sagene Festivitetshus i mars 2012. Det var 39 deltakere i alderen 7-15 år på scenen, i
tillegg til et 9-manns orkester og et tjuetalls frivillige i produksjonen.

Den idylliske freden i byen er truet av rotter. Men en dag ankommer en mystisk
Rottefanger som sier han har en magisk fløyte og at han kan hjelpe. Hvem er han? Kan han
virkelig løse rotteproblemet? Og hva med problemene byen ikke visste at de hadde? For bak
fasaden truer en maktsyk borgermester med å vende borgerne mot nykommeren. Og den
utstøtte fattiggutten Halten får en rolle å spille han aldri hadde ventet seg.

Manus: Mari Andersen og Anna Opland Stenersen
Musikk: Marte Røyeng

Forestillingen ble støttet av Frifond, LNU Mangfold og Inkludering, Sagene
Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) og Bydel Sagene.
 
Generasjon Lykke

GENERASJON LYKKE er en nyskrevet musikal som hadde premiere september 2013 på
Trikkestallen i Oslo. Det var 32 deltakere i alderen 7-17 år på scenen, i tillegg til et 9-
manns orkester og et titalls frivillige i produksjonen.

Er det viktigste i livet å være lykkelig hele tiden? Hva med de vonde følelsene, skal vi overse
dem? Hvordan skal man klare å ta et valg når alt er så forvirrende? Vi blir med Nora på
hennes reise for å forstå verden rundt seg.

Manus: Louise Grimstad Waarli
Musikkarrangementer: Marte Røyeng

Forestillingen ble støttet av Bydel Sagene, Frifond og Norsk teaterråd.


svart hav / hvitt skum: Den Lille Havfruen

SVART HAV / HVITT SKUM: DEN LILLE HAVFRUEN er forestillingen som ble
sluttresultatet av Norwegian Experimental Theatre Workshop (NExT), og fremført på
Sagene festivitetshus april 2016. Fem ungdommer i alderen 13-19 år skrev og skapte
stykket selv, sammen med instruktører fra Norge og USA.

Gjennom eksperimentelt teater jobber NExT-deltakerne med å skape en forestilling der de
viser sine reaksjoner på klimakrisen med utgangspunkt i fortellingen om Den lille
havfruen. Kan kunst påvirke folks tanker om klima?

Manus: Ungdommene.
Musikk: Marte Røyeng

NExT ble støttet av Bydel Sagenes Grønne midler, LNU Mangfold og Inkludering og Den
amerikanske ambassaden i Oslo.
 
Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.scenelusa.com
https://www.facebook.com/scenelusaproduksjoner/