Tsjetsjensk Ungdomsforening

 

Om oss:

Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) er en aktivitets- og interesseorganisasjon for tsjetsjensk ungdom i Norge og for
andre med interesse for tsjetsjensk historie, språk og kultur.

Aktiviteter:

Foreningen skal arbeide for å gjennomføre følgende aktiviteter med utgangspunkt i sine tilgjengelige ressurser:

* Det kulturelle arbeidet skal allmenngjøres gjennom språklig, gjennom fritidsaktiviteter, historisk, faglig, sosialt og,
gjensidig meningsutveksling, foredrag, vise hvilke muligheter tsjetsjenske ungdommer har og hvilke tilbud de kan
få fra TUF og andre tiltak.

* Opprette undervisningstilbud om tsjetsjensk morsmål, faglig undervisning og tsjetsjensk nasjonal historie.

* Tilby idrettsaktiviteter.
 
Kontakt:
Tlf.: 405 92 377
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/groups/130879600380485/890970551038049