Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF)

 

SAIFF 211218

SAIFF kan karakteriseres som et partnerskap mellom et tjuetalls frivillighetsbaserte medlemsorganisasjoner og –grupper i dag. Det betyr et bredt spekter av kulturer og målgrupper. SAIFFs medlemsorganisasjoner, grupper og brukere representerer det mangfoldige samfunnet, og ulike livssyn og religioner. Alle sammen i SAIFF bidtar til at det gjør en forskjell for bydel Sagene.

SAIFFs lokaler (257 kvm) i Drøbakgata 1 har nesten alltid en åpen dør. Inne er det medlemsorganisasjoners 4 kontorer, et stort møte- og aktivitetsrom, bordtennisbord, foosball, sofaseksjoner, TV, bøker, infostander og kjøkken – alt til fritt bruk. SAIFF er en møteplass for brukere hvor dialoger og diskusjoner ofte oppstår mellom ungdom og voksne med ulike etniske og kulturelle bakgrunner over en kopp te og uformelle møter. SAIFF er spesielt opptatt av at barn og ungdom i nærmiljøet skal ha et sted å være. Det er nesten til enhver tid noen som spiller bordtennis, data eller deltar på arrangementer, så SAIFF er flittig brukt av beboere i nærområdet.

Gjennomsnittlig 80 personer bruker SAIFF per dag. Rundt 45-50 av disse var barn og unge. Det blir i gjennomsnitt 2400 mennesker per måned og mer enn 28800 brukere i år. I tillegg har mer enn 500 deltatt på kurs, seminar, møter og festivaler i løpet av året. Antall besøkende var nesten dobbelt i helgene, høytider og ferier.

SAIFF har i 2016 prioritert engasjement med innvandrere rundt integreringsproblemstillinger og flerkulturelle tiltak, gjennom veiledning og rådgivning, språkkurs, og ved å støtte deres organisatoriske arbeid og prosjektstyring. SAIFF har vært eneste frivillighetssentralen blant 30 frivillighetssentraler i Oslo som var åpent 7 dager i uke i hele året, 2015.