SAIFFs styre


Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentrals styre består av 11 styremedlemmer (8 kvinner / 3 menn) fra 9 medlemsorganisasjoner i 2016. Alle styremedlemmene er frivillige.

Saiffs styre 2017


1. Rosmary Benavides, styremedlem fra Pachakuti Bolivianske dansegruppe,
2. Rama Jama, styremedlem, fra Rama Media,
3. Esmail Faraji, styremedlem, fra Felleskap og respekt,
4. Diana Quinonez, styremedlem, fra Vinculos spanskspråklig kvinnegruppe,
5. Sakariye Abdullahi, økonomi ansvarlig, fra Somaliske Studentforening,
6. Mari Andersen, styremedlem, fra Scenelusa Produksjoner,
7. Deqa Ibra, styremedlem, representant for jentene fra nærmiljøet,
8. Hawa Janlo, styremedlem, Bydel Sagenes ungdomsrepresentant,
9. Farah Shire, styremedlem, fra City Folk,
10. Hussein Ali Hussein, nestleder, fra Sagene Kultur og Aktivitetssenter,
11. Anna Opland Stenersen, styreleder, fra Scenelusa Produksjoner.