Bård Bøe foto

Forsker på «de papirløse»: –⁠ Havner du utenfor velferds­staten, er det eksklu­de­rende og kaldt

 

De får avslag fra velferdsstaten, og hjelp av «de slemme». Det gjør at papirløse flyktninger nesten ikke stoler på noen, forteller sosialantropolog Synnøve Bendixsen.

Hva er en papirløs flyktning? Et menneske på vei over et kontinent, uten papirer eller ID? Vel, ikke helt. Synnøve Bendixsen er sosialantropolog ved Universitetet i Bergen og forsker på papirløse flyktninger i Norge, altså flyktninger som har fått avslag på asylsøknaden her, men likevel blir. Selv bruker hun begrepet «irregulære immigranter».

 

–⁠ Det finnes utrolig mange begreper, og de er politiserte og lite nøytrale. De blir også lite beskrivende, som for eksempel begrepene papirløse og udokumentert: Hvis det er noe de har, så er det papirer. Men, de har ikke papirer på lovlig opphold – de er altså irregularisert. Det er et begrep som peker på at de har en irregulær status, juridisk og sosialt sett, forklarer hun.

Bendixsen har gjort feltarbeid og intervjuer med irregulære immigranter i ulike forskningsprosjekter. Et av hovedfunnene handler om forholdet de har til Norge – et forhold preget av mistillit.

Les hele saken: https://universitas.no/