SAIFF har de siste årene hatt en parsell på Geitmyra skolehager (rett ved SAIFFs lokaler). Hvert år kan SAIFFs medlemsorganisasjoner og andre frivillige søke om å få plass på denne parsellen. Man forplikter seg da til å følge opp sin del gjennom hele sesongen samt delta på kurs og samarbeidsmøter i parsellgruppa. Til gjengjeld får man glede av selvdyrkede, smaksrike grønnsaker og vakre blomster fra mai til september!

”Barnas miljøklubb” har i to år vært en del av det årlige parsellprosjektet. Tilbudet er et samarbeid mellom parsellgruppa, Miniklubben og Alette Elvenes/Kjell Salbuvik. En egen del av SAIFFs parsell er satt av til klubben, og barna er med på hele prosessen fra klargjøring av jorda til innhøsting av årets avling.
SAIFF kjøper inn økologiske frø og nødvendig utstyr, og arrangerer kurs som er gratis for medlemsorganisasjoner og andre frivillige. Parsellprosjektet er støttet av Bydel Sagenes Grønne Midler.

Når: Mai – september, med jevnlige forberedelser fra februar

Målgruppe: SAIFFs medlemsorganisasjoner og andre frivillige. Tilbudet er gratis (ønsker man frø/utstyr utover det SAIFF bidrar med, må man kjøpe inn dette selv). Påmeldingsfrist: 1. mars hvert år

Kontakt: Mari Andersen - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.